Property Types

  • 59% Bất động sản công nghiệp
  • 26% Cho thuê Bất động sản
  • 14% Bán Bất động sản
  • 2% Other

Property Cities

  • 43% Hà Nội
  • 5% Hải Dương
  • 5% Bắc Ninh
  • 47% Other

About Robert

Sort by:

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare
Call Now Button

088 808 9696