Property Types

  • 60% Bất động sản công nghiệp
  • 25% Cho thuê Bất động sản
  • 13% Bán Bất động sản
  • 2% Other

Property Status

  • 100% Other

Property Cities

  • 41% Hà Nội
  • 5% Thành phố Hồ Chí Minh
  • 5% Hải Dương
  • 49% Other

About Robert

Sort by:

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare
Call Now Button

088 808 9696