Tin tức

Đất công nghiệp tại việt nam đến năm 2030 sẽ như thế nào

Đất công nghiệp tại việt nam đến năm 2030 sẽ như thế nào

Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đã trả qua 59 năm hình thành và phát triển. Việc phát triển các KCN, KKT là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược, định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam. Hiện nay, trên cả nước có 395 Khu công nghiệp (KCN ) được thành lập tại 61/63 tỉnh, thành phố trực...

Compare listings

Compare
Call Now Button

088 808 9696