Người nước ngoài ở Việt Nam- gia hạn khi hết thời hạn sở hữu nhà

Người nước ngoài ở Việt Nam- thủ tục gia hạn khi hết thời hạn sở hữu nhà

Người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi hết thời hạn sở hữu có thể được gia hạn. Thủ tục gia hạn quy định chi tiết tại khoản 1, điều 77, Nghị định 99/2015.

Thời hạn được sở hữu nhà của người nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 161 Luật nhà ở 2014.

Cụ thể, cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam theo Khoản 4 Điều 7 Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật nhà ở.

Về thủ tục gia hạn khi hết thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài tại Việt Nam, khoản 1 Điều 77 Nghị định 99/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật nhà ở quy định về vấn đề gia hạn thời hạn sở hữu nhà tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trường hợp cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở thì việc gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở được quy định như sau:

Thứ nhất, trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết;

Thứ hai, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, UBND cấp tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này;

Thứ ba, căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của UBND cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi.

Theo: cafeland.vn (https://cafeland.vn/kien-thuc/thu-tuc-gia-han-khi-het-thoi-han-so-huu-nha-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-92530.html)

→ Quý khách cần tìm hiểu thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Bất động sản Việt Nam Blue Ocean Realty

✓ Fanpage: blueoceanrealtyvn

✓ Youtube: BlueOceanRealty@batdongsanbor

✓ Instagram: blueoceanrealtyvn

✓ Tiktok: @bortintuc

✓ Hotline/ Zalo: 088 808 9696

Compare listings

Compare
Gọi Hotline
Chat Facebook