Tin tức mới nhất

Đất công nghiệp tại việt nam đến năm 2030 sẽ như thế nào

Đất công nghiệp tại việt nam đến năm 2030 sẽ như thế nào

Đất công nghiệp tại việt nam | Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đã trả qua 59 năm hình thành và phát triển. Việc phát triển các KCN, KKT là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược, định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam. Hiện nay, trên cả nước có 395 Khu công nghiệp (KCN ) được thành lập...

Compare listings

Compare