chuyển nhượng đất Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh có diện tích: 56.865 HA – Thời hạn: 2077 được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại quyết định số 72//2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006. KKT có diện tích 22.781ha, thành lập trên cơ sở khu công nghiệp – cảng biển Vũng Áng đã được thành lập từ năm 1997. Đây là một bộ phận của khu đô thị...

Compare listings

Compare
Gọi Hotline
Chat Facebook