Property Types

 • 47% Khu công nghiệp
 • 41% Bất động sản công nghiệp
 • 3% Căn hộ cho thuê
 • 8% Other

Property Status

 • 44% Leased
 • 30% Sold
 • 15% Bán
 • 11% Other

Property Cities

 • 17% Hà Nội
 • 8% Hồ Chí Minh
 • 7% Hải Dương
 • 68% Other

About Robert

Sort by:

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare