Khu công nghiệp (KCN) Yên Bái cập nhật danh sách mới 2023

Khu công nghiệp (KCN) Yên Bái cập nhật danh sách mới năm 2022

Khu công nghiệp (KCN) Yên Bái cập nhật danh sách mới 2023 | Tỉnh Yên Bái luôn chú trọng xây dựng các KCN mới bám sát đường cao tốc Nội Bài – Lào Cao, nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng của tỉnh như: KCN Y Can – Minh Tiến thuộc huyện Trấn Yên, KCN Tân Hợp thuộc huyện Văn Yên; tăng cường tính liên kết ngành trong phát triển các KCN; hình thành các KCN liên kết ngành nhằm tăng lợi thế canh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN; dần dần hình thành các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh.

Tỉnh xác định đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào các KCN, trong đó, ưu tiên đối với các ngành tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh, các ngành nghề có hàm lượng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, các ngành nghề xã định là mũi nhọn phát triển và có lợi thế của tỉnh với tiêu chí phải phù hợp với các quy hoạch chung và đặc thù của tỉnh; chú trọng vào các lĩnh vực có thể khai thác các thế mạnh của tỉnh, như các dự án chế biến nông – lâm sản; ngành sản xuất phụ trợ (linh,phụ kiện); sản xuất năng lượng từ nguyên liệu tái tạo (điện sinh khối); cơ khí, luyện kim (sản xuất thiết bị, khí cụ điện; sản xuất thép tấm, thép ống, ống kẽm, ống nhựa…).

cập nhật danh sách mới năm 2022
Khu công nghiệp (KCN) Yên Bái cập nhật danh sách mới năm 2022

I. Danh sách các khu công nghiệp (KCN) Yên Bái

Hiện tại, tỉnh Yên Bái có 3 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 01 khu công nghiệp mới được phê chuẩn tháng 1 năm 2022 và 1 khu công nghiệp đã được quy hoạch nhưng chưa được phê chuẩn vào khu công nghiệp quốc gia.

A. Danh sách các KCN đang hoạt động

  1. Khu công nghiệp Phía Nam  tỉnh Yên Bái

Đây là khu công nghiệp thuộc hệ thống KCN quốc gia được khởi công xây dựng từ năm 2003 đến nay

Quy mô: 400 ha

Vị trí: Xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN tỉnh Yên Bái

Ngành nghề thu hút đầu tư: Là khu công nghiệp da ngành thuộc hệ thống các khu công nghiệp Quốc gia, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp trong các lĩnh vực: Sản xuất vật liệu xây dựng; Chế biến khoáng sản; Công nghiệp chế biến nông sản.

Thời gian hoạt động: 2003 – 2053

Khu công nghiệp (KCN) Phía Nam - Yên Bái
Khu công nghiệp (KCN) Phía Nam – Yên Bái
  1. Khu công nghiệp Minh Quân

Khu công nghiệp Minh Quân tỉnh Yên Bái được phê duyệt quy hoạch tại quyết định số 2077/QĐ – UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 107,887 ha

Vị trí: Thông Hoài Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN tỉnh Yên Bái

Ngành nghề thu hút đầu tư: Là khu công nghiệp tập trung đa ngành gồm: Công nghiệp sản xuất Vật liệu xây dựng; Công nghiệp chế biến Khoáng sản; Công nghiệp chế biến Nông, Lâm sản; Công nghiệp Hóa chất; Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Thời gian  hoạt động 2008 – 2058

Khu công nghiệp (KCN) Minh Quân - Yên Bái
Khu công nghiệp (KCN) Minh Quân – Yên Bái
  1. Khu công nghiệp Âu Lâu

Khu công nghiệp Âu Lâu tỉnh Yên Bái được phê duyệt quy hoạch tại quyết định số 2078/QĐ – UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 118,35 ha

Vị trí: Thôn Châu Giang 2, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Chủ đầu tư: Ban quản lý cac KCN tỉnh Yên Bái

Ngành nghề thu hút đầu tư: Khu công nghiệp Âu Lâu là khu công nghiệp đa ngành gồm các ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm, độc hạ đối với môi trường. Thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp may mặc; Công nghiệp lắp ráp điện tử; Thủ công mỹ nghệ; Công nghiệp cơ khí, sản xuất hành tiêu dùng; Công nghiệp sản xuất bánh kẹo, nước giải khát.

Thời gian hoạt động: 2012 – 2062

Khu công nghiệp (KCN) Âu Lâu tỉnh Yên Bái
Khu công nghiệp (KCN) Âu Lâu tỉnh Yên Bái

B. Khu công nghiệp mới được thành lập

Khu công nghiệp Trấn Yên

Tại công văn số 91/TTg-CN ngày 24/1/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý đề nghị của Bộ Kết hoạch và Đầu tư về việc bổ sung khu công nghiệp Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Quy mô: 339 ha

Vị trí: Xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN tỉnh Yên Bái

Ngành nghề thu hút đầu tư: Khu công nghiệp Âu Lâu là khu công nghiệp đa ngành gồm các ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm, độc hại đối với môi trường. Thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp may mặc; Công nghiệp lắp ráp điện tử; Thủ công mỹ nghệ; Công nghiệp cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng; Công nghiệp sản xuất bánh kẹo, nước giải khát.

Thời gian hoạt động: 2022 – 2072

C. Khu công nghiệp đã được quy hoạch nhưng chưa được phê chuẩn vào khu công nghiệp quốc gia

Khu công nghiệp Mông Hóa

KCN Mông Sơn mới được quy hoạch tại quyết định số 16/QĐ – UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh Yên Bái trên cơ sở mở rộng Cụm công nghiệp Mông Sơn, huyện Yên Bình đã có.

Quy mô: 806 ha (trong đó khu khai thác và chết biến: 406 ha)

Vị trí: xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN tỉnh Yên Bái

Ngành nghè thu hút đầu tư: Là khu công nghiệp tập trung các ngành khai thác và chế biến các sản phẩm từ đá vôi, gồm có: Sản xuất Vật liệu xây dựng: Sản xuất xi măng, sản xuất đá tự nhiên; Sản xuất đá phục vụ xây dựng; Chế biến khoáng sản: Chế biến các sản phẩm từ đá vôi (CaCO3)

II. Danh sách 12 cụm công nghiệp tỉnh Yên Bái

1. Cụm công nghiệp Y Can

Cụm công nghiệp Y Can – Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1582/QĐ – UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Yên Bái

Quy mô: 15 ha

Vị trí: tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên.

Tính chất: Là cụm công nghiệp của huyện Trấn Yên, có các ngành sản xuất tương đối sạch, ít gây ô nhiễm độc hại, định hướng các ngành công nghiệp như sau: Chế biến gỗ rừng trồng; Chết biến lâm nông sản; Sản xuất vật liệu xây dựng; thủ công mỹ nghệ; Chế biến khoáng sản.

2. Cụm công nghiệp Hưng Khánh

Cụm công nghiệp Hưng Khánh – Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được phê duyệt quy hoạch tại quyết định số 1584/QĐ – UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 15 ha

Vị trí: xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.

Tính chất: thu hút các ngành sản xuất tương đối sạch, ít gây ô nhiễm độc hại, định hướng các ngành công nghiệp chính như sau: Chế biến gỗ rừng trồng; Chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thi hoạch (gạo, mía, chè, ngô); Sửa chữa thiết bị công nghiệp, dân dụng và vận tải; Thêu dệt, đan lát hàng thủ công mỹ nghệ; Khai thác và chế biến khoáng sản.

3. Cụm công nghiệp Báo Đáp

Cụm công nghiệp Báo Đáp – Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được phê duyệt quy hoạch tại số 1583/QĐ – UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 14 ha

Vị trí: xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên.

Tính chất: Là Cụm công nghiệp có quy mô nhỏ, với dự kiến mở rộng phát triển cơ sở một số Doanh nghiệp đã có làm nhân tố chính. Xác định đây là một Cụm công nghiệp tập trung với các tính chất sau: Chế biến các sản phẩm nông lâm sản, thực phẩm; Chế biến gỗ rừng trồng; Sửa chữa cơ khí nhỏ.

4. Cụm công nghiệp Âu Lâu

Cụm công nghiệp Âu Lâu được phê duyệt theo QĐ số 1656/QĐ – UBND ngày 20/10/2009

Quy mô: 50 ha

Vị trí: tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.

Tính chất: Công nghiệp sản xuất lâm sản, xí nghiệp sản xuất mây tre đan, chế biến gỗ – ván ép – ván dăm, đồ uống giải khát, thức ăn gia súc, chê biến chè; Công nghiệp cơ khí và sửa chữa; Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất đồ gia dụng, trang thiết bị nội thất, trang thiết bị đồ dùng gia đình, may mặc; Công nghiệp vật liệu xây dựng, sản xuất cấu kiện bê tông đúc

5. Cụm công nghiệp phía Tây Cầu Mậu A

Quy hoạch chi tiết CCN phía Tây cầu Mậu A, huyện Văn Yên được phê duyệt theo QĐ số 1992/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 35 ha

Vị trí: thuộc địa bàn xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tính chất: Là Cụm công nghiệp tập trung của huyện Văn Yên ,  bao gồm các ngành nghề sản xuất sau: Công nghiệp chế biến nông, lâm sản; Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; Cơ khí và dịch vụ cơ khí.

6. Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên

Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên tỉnh Yên Bái được phê duyệt chuyển đổi từ Khu công nghiệp Bắc Văn Yên thành Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên tại Quyết định số 667/QĐ – UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 72 ha

Vị trí: Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Tính chất:

7. Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Pú Trạng

Cụm công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp – Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái được phê duyêt quy hoạch tại Quyết định số 1742/QĐ – UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 20,92 ha

Vị trí: Tại phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ.

Tính chất: Là cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã Nghĩa Lộ, có các ngành sản xuất tương đối sạch, ít gây ô nhiễm độc hại. Định hướng các ngành công nghiệp chính như sau: Chế biến gỗ rừng trồng; Chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thi hoạch (gạo, mía, chè, ngô); Sửa chữa thiết bị công nghiệp, dân dụng và vận tải; Thêu dệt, đan lát hàng thủ công mỹ nghệ.

8. Cụm công nghiệp Sơn Thịnh

Cụm công nghiệp Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn) được phê duyệt theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 26-5 năm 2009 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 33,5ha

Vị trí: xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.

Tính chất: là cụm công nghiệp tập trung của huyện Văn Chấn, với các ngành nghề như sau: chế biến gỗ rừng trồng; chế biến khoáng sản; sửa chữa thị bị công nghiệp và vận tải.

9. Cụm công nghiệp Thịnh Hưng

Cụm công nghiệp Thịnh Hưng (huyện Yên Bình) được phê duyệt theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 5/9/2009 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 25ha

Vị trí: thuộc thôn Đình Lâm và thôn Ao Khoai xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.

Tính chất: là cụm công nghiệp của huyện Yên Bình bao gồm các ngành sản xuất tương đối sạch, ít gây ô nhiễm độc hại, định hướng các ngành công nghiệp chính như sau: chế biến gỗ rừng trồng; chế biến khoáng sản và vật liệu xây dựng; sửa chữa thiết bị công nghiệp, dân dụng và vận tải.

10. Cụm công nghiệp Đông An

Cụm công nghiệp Đông An huyện Văn Yên được phê duyệt theo QĐ số 1934/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 34ha

Vị trí: thuộc thôn Gốc Đa xã Đông Anh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tính chất: là cụm công nghiệp tập trung của huyện Văn Yên với ngành nghề sản xuất: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm sản.

11. Cụm công nghiệp Đầm Hồng

Cụm công nghiệp Đồng Hồng được phê duyệt theo Quyết định số 1245QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 71ha

Vị trí: là cụm công nghiệp tập trung đa ngành nghề của thành phố Yên Bái.

12. Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên

Cụm công nghiệp  Bắc Văn Yên tỉnh Yên Bái được phê duyệt chuyển đổi từ khu công nghiệp Bắc Văn Yên thành cụm công nghiệp Bắc Văn Yên tại Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Yên Bái.

Quy mô: 72ha

Vị trí: thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tính chất: là khu vực trồng quế, sắn, chè với sản lượng lớn trong tỉnh nên trong khu công nghiệp tập trung các ngành nghề chính là: chế biến Nông, Lâm sản; chế biến khoáng sản.

Quý khách cần tìm hiểu thêm thông tin mời liên hệ với chúng tôi:

Bất động sản Việt Nam Blue Ocean Realty

✓ Fanpage: blueoceanrealtyvn

✓ Youtube: BlueOceanRealty hoặc @batdongsanbor

✓ Instagram: blueoceanrealtyvn

✓ Tiktok: @bortintuc

✓ Hotline/ Zalo: 088 808 9696

Compare listings

Compare
Gọi Hotline
Chat Facebook