Khu công nghiệp Dầu Giây tỉnh Đồng Nai

Diện tích: 330,8 HA - Thời hạn: 2008-2058
  • Khu công nghiệp

Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành tỉnh Đồng Nai

Diện tích: 410HA- Thời hạn: 2065
  • Khu công nghiệp

Khu công nghiệp (KCN) Hải Long – Thái Bình

Diện tích: 296.97HA - Thời hạn: 2072
  • Khu công nghiệp

Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái tỉnh Thái Bình

Diện tích: 588,8HA - Thời hạn: 2071
  • Khu công nghiệp

Khu công nghiệp và Dịch vụ Đông Nam Á tỉnh Long An

Diện tích: 396 HA - Thời hạn: 2066
  • Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông tỉnh Long An

Diện tích: 128.8 HA - Thời hạn: 2070
  • Khu công nghiệp

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ III tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Diện tích: 1.046 HA - Thời hạn: 2077
  • Khu công nghiệp

Khu công nghiệp đô thị Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Diện tích: 1.556,14 HA - Thời hạn: 2058
  • Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Bàu Xéo tỉnh Đồng Nai

Diện tích: 499,7993 HA - Thời hạn: 2006-2056
  • Khu công nghiệp

Compare listings

Compare