Khu công nghiệp (KCN) Lạng Sơn cập nhật danh sách mới 2023

Khu công nghiệp Lạng Sơn cập nhật danh sách mới năm 2022

Khu công nghiệp (KCN) Lạng Sơn cập nhật danh sách mới 2023 | Tỉnh Lạng Sơn rất chú trọng phát triển công nghiệp. Mới đây, tỉnh đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030:

 • Phấn đấu đến năm 2030, Lạng Sơn cơ bản trở thành tỉnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; ngành công nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, là động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế chung toàn tỉnh;
 • Phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp sạch, an toàn, thân thiện với môi trường. Khuyến khích phát triển công nghiệp vừa và nhỏ để tận dụng nguồn nguyên liệu, nhân công tại chỗ; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, gia công, tái chế và sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp;
 • Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng điện có trong quy hoạch và ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
Trong đó, giai đoạn 2021-2025:
 • Tốc độ tăng thêm bình quân giá trị ngành công nghiệp đạt từ 9-10%;
 • Đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 13-14%, số lao động hoạt động trong lính vực công nghiệp đạt trên 21.000 lao động, tăng 45% so với năm 2020;
 • Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đưa vào hoạt động ít nhất 01 khu công nghiệp và 3-4 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy mỗi khu, cụm công nghiệp đạt trên 30%;
 • Hoàn thành quy và hoạch triển khai khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Hữu Lũng;
 • Hoàn thành đưa vào hoạt động dự án thủy điện Bản Nhùng, Bắc Giang (Vằng Puộc);
 • Thu hút đầu tư xây dựng được một số dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tiềm năng của tỉnh (điện gió, điện sinh khối, điện rác).
Giai đoạn 2026-2030:
 • Tốc độ tăng thêm bình quân giá trị ngành công nghiệp đạt từ 12-14%/năm;
 • Tỷ trọng ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 15-17% vào năm 2030;
 • Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hoàn thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh, trong đó phấn đấu mỗi huyện đầu tư được ít nhất một cụm công nghiệp đi vào hoạt động, đến năm 2030 tỷ lệ lấp đầy mỗi cụm cơ bản đạt trên 50%;
 • Thu hút đầu tư xây dựng khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Hữu Lũng, nhà máy nhiệt điện Na Dương 2;
 • Tiếp tục thu hút đầu tư các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn các huyện có tiềm năng, để tạo nguồn điện phục vụ cho phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về các khu cụm công nghiệp của tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi gửi đến các bạn nội dung cập nhật mới nhất dưới đây:

I. Danh sách các khu công nghiệp (KCN) Lạng Sơn

Tính đến tháng 1/2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 2 khu công nghiệp bao gồm khu công nghiệp Đồng Bành và khu công nghiệp Hữu Lũng. Trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng có khu công nghiệp Hồng Phong. Ngoài ra, tỉnh cũng quy hoạch phát triển 16 cụm công nghiệp.

 1. Khu công nghiệp Đồng Bành

Khu công nghiệp Đồng Bành nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006; được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 08/08/2007.

Khu công nghiệp Đồng Bành được thành lập tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn, nằm dọc 2 bên bờ sông Thương, thuộc địa bàn một số thôn của xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và một số thôn của thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

Quy mô: 162ha (ban đầu là 321,76ha)

Vị trí: xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Chủ đầu tư: Ban quản lý khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Khu công nghiệp (KCN) Đồng Bành - Lạng Sơn
Khu công nghiệp (KCN) Lạng Sơn cập nhật danh sách mới năm 2022
 1. Khu công nghiệp Hữu Lũng

UBND tỉnh vừa ban hành; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; (Quyết định số 581/QĐ-UBND,ngày 08/3/2021).

Tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Tổng công ty Viglacera nghiên cứu; triển khai công tác lập quy hoạch khu công nghiệp Hữu Lũng.

Vị trí: xã Hòa Lạc, huyện Hữu Dũng

Quy mô: 560ha

Nội dung nghiên cứu quy hoạch gồm: phân tích đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch; và xác định quy mô phát triển, cơ cấu tổ chức quy hoạch, định hướng phát triển không gian; quy hoạch sử dụng đất, đề xuất định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đánh giá môi trường chiến lược và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

Khu công nghiệp (KCN) Hữu Lũng - Lạng Sơn
Khu công nghiệp (KCN) Lạng Sơn cập nhật danh sách mới năm 2022
 1. Khu công nghiệp Hồng Phong

Khu công nghiệp Hồng Phong; được định hướng quy hoạch trong Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ; phê duyệt đề án xây dựng khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010 phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Vị trí: thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Quy mô: 400ha

Vừa qua; UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó: đưa KCN Đồng Bành với diện tích 321,76ha ra khỏi quy hoạch KCN tỉnh Lạng Sơn; đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do việc phát triển KCN này gặp nhiều khó khăn; vướng vắng trong công tác giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng không thuận lợi; không thu hút được các nhà đầu tư.

Qua hơn 13 năm kể từ khi có quy hoạch và thành lập KCN đến nay; việc triển khai thực hiện không hiệu quả. Sau khi điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch KCN; các dự án đầu tư đã được triển khai và phê duyệt tại KCN Đồng Bành hiện nay; sẽ được gom lại tổ chức thành cụm công nghiệp Đồng Bành theo quy định của pháp luật.

II. Danh sách các cụm công nghiệp tỉnh Lạng Sơn

 1. Cụm công nghiệp Hợp Thành 1

Quy mô: 8,5ha

Vị trí: thuộc xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc

 1. Cụm công nghiệp Na Dương

Quy mô: 270ha

Vị trí: huyện Lộc Bình

 1. Cụm công nghiệp Na Dương 2

Quy mô:

Vị trí: tạ xã Đông Quan, huyện Lộc Bình

Chủ đầu tư: công ty cổ phần điện lực dầu khí Việt Nam

 1. Cụm công nghiệp Đình Lập 1

Quy mô: 8,5ha

Vị trí: huyện Đình Lập

 1. Cụm công nghiệp Đình Lập 2

Quy mô: 75ha

Vị trí: huyện Đình Lập

Ngoài ra, còn có những cụm công nghiệp được quy hoạch trên địa phận những huyện như: Văn Lãng; Tràng Định, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn.

Quý khách cần tìm hiểu thêm thông tin mời liên hệ với chúng tôi:

Bất động sản Việt Nam Blue Ocean Realty

✓ Fanpage: blueoceanrealtyvn

✓ Youtube: BlueOceanRealty hoặc @batdongsanbor

✓ Instagram: blueoceanrealtyvn

✓ Tiktok: @bortintuc

✓ Hotline/ Zalo: 088 808 9696

Compare listings

Compare
Gọi Hotline
Chat Facebook