Khu công nghiệp Việt Nam cập nhật danh sách các KCN Việt Nam

Khu công nghiệp Việt Nam cập nhật danh sách các KCN Việt Nam

Khu công nghiệp Việt Nam cập nhật danh sách các KCN Việt Nam hiện hữu:

Tổng hợp danh sách tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp,… trải dài từ Bắc vào Nam.

A. Khu công nghiệp Việt Nam – Danh sách các khu công nghiệp Miền Bắc

I. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Hà Nội

Khu công nghiệp (KCN) Hà Nội cập nhật danh sách mới 2022
Khu công nghiệp (KCN) Hà Nội cập nhật danh sách mới
 1. Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn- Hà Nội
 2. Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai – Hà Nội
 3. Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long – Hà Nội
 4. Khu công nghiệp Sài Đồng B – Hà Nội
 5. Khu công nghiệp (KCN) Quang Minh – Hà Nội
 6. Khu công nghiệp (KCN) Phùng Xá – Hà Nội
 7. Khu công nghiệp (KCN) Phú Nghĩa – Hà Nội
 8. Khu công nghiệp Nam Thăng Long Hà Nội
 9. Khu công nghiệp (KCN) Nội Bài – Hà Nội
 10. Khu công nghiệp (KCN) Đài Tư – Hà Nội
 11. Khu công nghiệp (KCN) Hanssip Hà Nội

II. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Hải Dương

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 1. KCN Tân Trường mở rộng – Hải Dương
 2. KCN Phúc Điền mở rộng – Hải Dương
 3. Khu công nghiệp An Phát 1 – Hải Dương
 4. KCN An Phát Complex – Hải Dương
 5. Khu công nghiệp (KCN) Đại An – Hải Dương
 6. Khu công nghiệp (KCN) Đại An mở rộng (giai đoạn 1) – Hải Dương
 7. Khu công nghiệp (KCN) Đại An mở rộng (giai đoạn 2) – Hải Dương
 8. Khu công nghiệp VSIP Hải Dương – Hải Dương
 9. Khu công nghiệp Gia Lộc – Hải Dương
 10. Khu công nghiệp Cộng Hòa Hải Dương
 11. Khu công nghiệp Phú Thái – Hải Dương
 12. Khu công nghiệp Nam Sách – Hải Dương
 13. KCN Phúc Điền mở rộng – Hải Dương
 14. Khu công nghiệp An Phát 1 – Hải Dương
 15. KCN An Phát Complex – Hải Dương
 16. KCN Kim Thành Hải Dương – Hải Dương
 17. Khu công nghiệp Lai Vu – Hải Dương
 18. Khu công nghiệp Phúc Điền – Hải Dương
 19. Khu công nghiệp Tân Trường – Hải Dương
 20. KCN Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

III. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh

Khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh cập nhật danh sách mới nhất
 1. Khu công nghiệp Yên Phong 1 – Bắc Ninh
 2. Khu công nghiệp Thuận Thành 3 – Bắc Ninh
 3. Khu công nghiệp Thuận Thành 1 – Bắc Ninh
 4. Khu công nghiệp (KCN) VSIP- Bắc Ninh
 5. Khu công nghiệp Quế Võ 3- PK2 – Bắc Ninh
 6. Khu công nghiệp Quế Võ 3- PK1 – Bắc Ninh
 7. Khu công nghiệp (KCN) Quế Võ 2- GĐ2 – Bắc Ninh
 8. Khu công nghiệp (KCN) Tiên Sơn – Bắc Ninh
 9. Khu công nghiệp Quế Võ 2- GĐ1 – Bắc Ninh
 10. Khu công nghiệp Quế Võ 1 – Bắc Ninh
 11. Khu công nghiệp (KCN) Hanaka tỉnh Bắc Ninh
 12. Khu công nghiệp Gia Bình 2 tỉnh Bắc Ninh
 13. Khu công nghiệp Gia Bình 1 tỉnh Bắc Ninh
 14. Khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn
 15. Khu công nghiệp Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

IV. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Bắc Giang

Khu công nghiệp (KCN) Bắc Giang cập nhật danh sách mới nhất
Khu công nghiệp (KCN) Bắc Giang cập nhật danh sách mới nhất
 1. Khu công nghiệp (KCN) Yên Lư – Bắc Giang
 2. Khu công nghiệp (KCN) Tân Hưng – Bắc Giang
 3. Khu công nghiệp (KCN) Việt Hàn – Bắc Giang
 4. Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung – Bắc Giang
 5. KCN Song Khê- Nội Hoàng ở Bắc Giang
 6. Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu – Bắc Giang
 7. Khu công nghiệp (KCN) Đình Trám – Bắc Giang
 8. Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú – Bắc Giang

V. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Hưng Yên

Khu công nghiệp (KCN) Hưng Yên cập nhật danh sách mới 2022
Khu công nghiệp (KCN) Hưng Yên cập nhật danh sách mới
 1. Khu công nghiệp (KCN) Số 5 – Hưng Yên
 2. Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 – Hưng Yên
 3. Khu công nghiệp Vigracera Yên Mỹ – Hưng Yên
 4. Khu công nghiệp Thăng Long II – Hưng Yên
 5. Khu công nghiệp (KCN) Minh Đức – Hưng Yên
 6. Khu công nghiệp (KCN) Minh Quang – Hưng Yên
 7. Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối – Hưng Yên
 8. Khu công nghiệp Phố Nối A – Hưng Yên

V. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Hải Phòng

Hải phòng các khu công nghiệp cập nhật danh sách kcn mới
Hải phòng các khu công nghiệp cập nhật danh sách kcn mới
 1. Khu công nghiệp Deep C Hải Phòng III
 2. Khu công nghiệp Deep C Hải Phòng I
 3. Khu công nghiệp MP Đình Vũ Hải Phòng
 4. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền Hải Phòng
 5. Khu công nghiệp Nam Tràng Cát – Hải Phòng
 6. Khu công nghiệp (KCN) Tràng Cát – Hải Phòng
 7. Khu công nghiệp Đồ Sơn – Hải Phòng
 8. Khu công nghiệp (KCN) Nomura – Hải Phòng
 9. Khu công nghiệp (KCN) Tràng Duệ – Hải Phòng
 10. Khu công nghiệp Nam Đình Vũ – Hải Phòng
 11. Khu công nghiệp (KCN) Vsip – Hải Phòng
 12. Khu công nghiệp Deep C – Hải Phòng II
 13. Khu công nghiệp (KCN) An Dương – Hải Phòng

V. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc cập nhật danh sách mới 2022
Khu công nghiệp Việt Nam cập nhật danh sách các KCN Việt Nam
 1. Khu công nghiệp (KCN) Kim Hoa – Vĩnh Phúc
 2. Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang-Vĩnh Phúc
 3. Khu công nghiệp Bá Thiện I tỉnh Vĩnh Phúc
 4. Khu công nghiệp Bá Thiện II tỉnh Vĩnh Phúc
 5. Khu công nghiệp Tam Dương II khu A- Vĩnh Phúc
 6. Khu công nghiệp Thăng Long III tỉnh Vĩnh Phúc
 7. Khu công nghiệp Bình Xuyên II tỉnh Vĩnh Phúc
 8. Khu công nghiệp (KCN) Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

VI. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên

Khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên cập nhật danh sách mới 2022
Khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên cập nhật danh sách mới 2022
 1. Khu công nghiệp (KCN) Yên Bình-Thái Nguyên
 2. Khu công nghiệp Sông Công 2 – Thái Nguyên
 3. Khu công nghiệp Sông Công 1 – Thái Nguyên
 4. Khu công nghiệp Nam Phổ Yên – Thái Nguyên
 5. Khu công nghiệp (KCN) Điềm Thụy-Thái Nguyên

VII. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Hà Nam

Khu công nghiệp (KCN) Hà Nam cập nhật danh sách mới 2022
Khu công nghiệp (KCN) Hà Nam cập nhật danh sách mới
 1. Khu công nghiệp (KCN)- Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
 2. Khu công nghiệp Đồng Văn II tỉnh Hà Nam
 3. Khu công nghiệp Đồng Văn I tỉnh Hà Nam
 4. Khu công nghiệp (KCN) Thái Hà tỉnh Hà Nam
 5. Khu công nghiệp (KCN) Hòa Mạc tỉnh Hà Nam
 6. Khu công nghiệp (KCN) Châu Sơn tỉnh Hà Nam
 7. KCN hỗ trợ Đồng Văn III tỉnh Hà Nam
 8. Khu công nghiệp Đồng Văn IV tỉnh Hà Nam

VII. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Thái Bình

Khu công nghiệp (KCN) Thái Bình cập nhật danh sách mới năm 2022
Khu công nghiệp (KCN) Thái Bình cập nhật danh sách mới năm
 1. Khu công nghiệp (KCN) Tiền Hải – Thái Bình
 2. Khu công nghiệp (KCN) Hải Long – Thái Bình
 3. Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái tỉnh Thái Bình
 4. Khu công nghiệp (KCN) VSIP – Thái Bình
 5. Khu công nghiệp (KCN) Sông Trà – Thái Bình
 6. Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh- Thái Bình
 7. Khu công nghiệp Phúc Khánh tỉnh Thái Bình
 8. Khu công nghiệp (KCN) Gia Lễ – Thái Bình
 9. Khu công nghiệp (KCN) Cầu Nghìn – Thái Bình

VII. Danh sách các Khu công nghiệp (KCN) Hòa Bình

Khu công nghiệp (KCN) Hòa Bình cập nhật danh sách mới năm 2022
Khu công nghiệp (KCN) Hòa Bình cập nhật danh sách mới năm 2022
 1. Khu công nghiệp Nam Lương Sơn – Hòa Bình
 2. Khu công nghiệp (KCN) Yên Quang – Hòa Bình
 3. Khu công nghiệp (KCN) Thanh Hà – Hòa Bình
 4. Khu công nghiệp (KCN) Nhuận Trạch Hòa Bình
 5. Khu công nghiệp (KCN) Mông Hóa – Hòa Bình
 6. Khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn – Hòa Bình
 7. Khu công nghiệp (KCN) Lạc Thịnh – Hòa Bình
 8. KCN bờ trái Sông Đà thành phố Hòa Bình

 

Khu công nghiệp Việt Nam cập nhật danh sách các KCN Việt Nam
Khu công nghiệp Việt Nam cập nhật danh sách các KCN Việt Nam
Nếu bạn quan tâm đến Bất động sản Việt Nam , bất động sản Hà Nội hoặc đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi là đối tác lý tưởng.

Với chuyên môn trong lĩnh vực khu công nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu công nghiệp Hà Nội, chúng tôi cam kết mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Hãy liên hệ ngay để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Bất động sản Việt Nam Blue Ocean Realty

✓ Fanpage: blueoceanrealtyvn

✓ Youtube: BlueOceanRealty@batdongsanbor

✓ Instagram: blueoceanrealtyvn

✓ Tiktok: @bortintuc

✓ Hotline/ Zalo: 088 808 9696

Compare listings

Compare
Search
Phạm vi giá Từ Đến
Các tính năng khác
Gọi Hotline
Chat Facebook